Proszę czekać ...

Praktyki Warszawa

Wczytywanie...

Biuro Praktyk Studenckich - dr hab. inż. Krzysztof Szklanny, Prof. PJATK

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich

praktyki@pjwstk.edu.pl

Dokumenty

Wzory sprawozdań z praktyk
Sprawozdanie z praktyk IT
Sprawozdanie z praktyk SNM
Sprawozdanie z praktyk AW
Sprawozdanie z praktyk WZI od 2017/2018 I stopień
Sprawozdanie z praktyk WZI od 2020/2021 II stopień
Sprawozdanie z praktyk WZI 2016/2017
Sprawozdanie z praktyk WKJ od 2020/2021
Sprawozdanie z praktyk WKJ do 2019/2020
Wzór sprawozdania z praktyk pedagogicznych ERNI
Wzór sprawozdania i program praktyk pedagogicznych ESPP
Skierowania na praktyki
Umowa z Pracodawcą
Skierowanie na praktyki
Regulaminy
Regulamin Praktyk Studenckich
Zarządzenie Rektora dotyczące Praktyk Studenckich
English
Certificate of student status
Student Internship Regulations
Student’s internship report
Recommendation for internship
Referral for internship