Proszę czekać ...

Praktyki Gdańsk

Wczytywanie...

dr Tadeusz Puźniakowski

Wydział Informatyki

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich

pantadeusz@pjwstk.edu.pl

Wczytywanie...

mgr Mariusz Hofmann

Wydział Sztuki Nowych Mediów – kierunek Grafika

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich

mariusz_hoffman@pjwstk.edu.pl

Dokumenty

Wzory sprawozdań z praktyk
Wzór sprawozdania z praktyk IT - interaktywny pdf
Wzór sprawozdania z praktyk SNM - interaktywny pdf
Wzór sprawozdania z praktyk SNM
Wzór sprawozdania z praktyk IT
Wzór sprawozdania z praktyk SNM GRAFIKA.pdf
Skierowania na praktyki
skierowanie na praktyki - profil praktyczny
Umowa pracodawca - uczelnia
skierowanie na praktyki - profil ogólny - Gdańsk
Skierowanie na praktyki - Grafika Gdańsk
INFORMACJA DOT.UMÓW O PRAKTYKI- GRAFIKA
Umowa pracodawca - uczelnia - GRAFIKA GDAŃSK
Regulaminy
Zarządzenie Rektora w sprawie praktyk studenckich w PJATK
Regulamin praktyk studenckich w PJATK
English
Student’s internship report / Wzór sprawozdania ang
Certificate of student status
Recommendation for internship
Referral for internship