Proszę czekać ...

Obszary rozwoju pracowników IT

Obszary rozwoju pracowników IT

13.01.2021, 14:22
Data publikacji

Obecnie określenie „informatyk” jako zawód jest bardzo pojemne, a jednocześnie nie określa jednej konkretnej specjalizacji. Pod pojęciem informatyk kryją się zawody blisko związane z technologiami informatycznymi, a w każdej z tych specjalności występuje wielowymiarowa ścieżka kariery. Co zatem Ty jako student lub absolwent kierunku informatycznego powinieneś/powinnaś zrobić i na co możesz liczyć, która chcąc rozwijać się w którejś z tych profesji branży IT?
W poniższym tekście skupimy się na kilku ważnych elementach związanych z kreowaniem kariery zawodowej w branży IT.
Przede wszystkim zaplanuj kierunek swojego rozwoju zawodowego.
Podstawowym wymiarem rozwoju zawodowego jest zdobywanie doświadczenia w interesujących nas obszarach, a także poszerzanie wiedzy w obszarze interesujących nas tematów.
W branży IT karierę zawodową młody adept zwykle zaczyna od pozycji juniora, po 2-3 latach klasyfikowany jest jako „middle”, po kilku kolejnych zostaje seniorem i ekspertem. Doświadczenie, oprócz głębokości wiedzy na konkretny temat ma dodatkowe znaczenie – wraz z nim rośnie liczba osób oraz zasób informacji, które można wykorzystać w codziennej pracy. Ten wymiar bezpośrednio wpływa na możliwości znalezienia pracy, jak i poziom oferowanego wynagrodzenia, który jak wiadomo wzrasta wraz z doświadczeniem.
Jak podaje No Fluff Jobs, „w marcu 2020 r. mediana widełek była nawet wyższa niż styczniu 2020 roku i wyniosła dla programistów na poziomie middle na umowach B2B 13 500 zł (wzrost o 8 proc.), dla seniorów - 16 250 zł (wzrost o 6 proc.), a dla ekspertów - 18 225 zł (wzrost o 1 proc.). Juniorzy na kontrakcie mogli liczyć na wynagrodzenie 6 500 zł, o 1 proc. wyższe niż w styczniu."
Oczywiście nie bez znaczenia jest permanentne podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Regularne uczestnictwo w webinarach, szkoleniach i wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię.
Przemyślana specjalizacja technologiczna.
W przeciętnym życiorysie zawodowym absolwentów kierunków IT zwykle przejawia się dłuższa lub krótsza lista zaklęć typu Java, ERP, C#, WebLogic, PMP etc. okraszona drogimi, a co za tym idzie często oprawianymi w złote ramki certyfikatami, stanowiącymi niezależne potwierdzenie posiadania najnowszej wiedzy na temat konkretnych narzędzi czy metodyk. Prestiż mili Państwo musi być. Ten wymiar rozwoju pracownika stanowi zwykle kryterium odcinające, gdyż stanowi wymóg formalny sprawdzany przy wstępnej kwalifikacji kandydata do nowej pracy.
Buduj swój wizerunek.
Jawi się zatem pytanie, czy sam szczerozłoty certyfikat wystarczy?
Otóż nie! Potrzebne jest jeszcze portfolio.
Dla starających się zaistnieć specjalistów z branży IT istotna jest obecność w sieci, która buduje profesjonalny wizerunek, a przede wszystkim zwiększa szanse na spotkanie z pracodawcą. Podstawę stanowi obecnie LinkedIn, gdzie użytkownicy mogą budować swoją sieć kontaktów, aktualizować informacje o umiejętnościach
i działalności, a także dzielić się wiedzą. Poszerza się networking, który współcześnie jest kluczową formą komunikacji.
Rzetelne portfolio musi zatem zawierać informacje o osobie, ale co najważniejsze także próbki pracy, np. najbardziej znaczące czy reprezentatywne projekty. Idealnie jest, gdy kandydat do pracy posiada udokumentowany feedback swojej dotychczasowej działalności, dlatego warto pamiętać o dołączeniu rekomendacji od byłych pracodawców czy współpracowników. Jeśli widzisz, że masz czym to się tym chwal.
Formę profesjonalnego portfolio powinno się dostosować do indywidualnych preferencji i docelowego pracodawcy, zatem trzeba się nastawić na edytowanie treści. Skutecznie można zaprezentować się m. in. poprzez własną stronę internetową, która daje szerokie możliwości doboru metod przedstawiania informacji. Alternatywą jest portal about.me, gdzie można stworzyć swoją wizytówkę, dołączyć zdjęcie i odnośniki do innych stron. Wielu specjalistów w obszarach IT tworzy profile w serwisie SlideShare, który jest połączony z wszystkim znanym LinkedIn, gdzie można zamieścić prezentację przedstawiającą Twoje pomysły i dokonania. Z kolei portal Behance jest idealnym miejscem dla kreatywnych, ponieważ oferuje możliwości załączania swoich projektów, idealny dla grafików stawiających na networking i poszukiwanie nowych wyzwań.
Znajomość konkretnych branż
Bardzo ważny obszar rozwoju zawodowego stanowi znajomość branż, w których wykorzystywane są kompetencje specjalistów IT. O ile w przypadku takiego stanowiska jak programista czy administrator ma to znaczenie drugorzędne, to w przypadku stanowisk analitycznych czy kierowniczych przy realizacji projektów znajomość branży znajomość branży jest kluczowe. Zapytasz, dlaczego jest to takie ważne? W tradycyjnie wyodrębnionych branżach w IT są takie obszary jak: bankowość, telekomunikacja, ubezpieczenia, produkcja czy handel. Niezbędny nakład pracy na to, by poznać architekturę biznesową, żargon branżowy, typowe rozwiązania czy technologie jest na tyle duży, że zwykle taniej i szybciej można znaleźć pracownika z konkretnego sektora. Transfery, jakkolwiek możliwe, są stosunkowo rzadkie i kosztowne, tak dla pracownika, jak i pracodawcy. Dlatego też pracodawcy badają u kandydatów do pracy ich świadomość znajomości obszarów, w których mają docelowo pracować.
Kompetencje miękkie
Ostatnim, najmniej oczywistym (szczególnie w branży IT) a jednocześnie najbardziej niedocenianym jest elementem rozwoju jest dbałość o kompetencję miękkie. Pracując w różnych środowiskach, firmach, z różnymi menedżerami i podwładnymi uczymy się każdego dnia współpracy, wyrozumiałości, profesjonalizmu, komunikacji, zarządzania sobą w czasie czy podejmowania mądrych decyzji. Już jako studenci wypracowywaliście w sobie szereg postaw, umiejętności interpersonalnych, które były przez wykorzystywane w życiu codziennym i szlifowane do teraz.
Choć być może trudno obiektywnie ten aspekt zakomunikować w Twoim życiorysie zawodowym (ponieważ to tylko papier), to śmiało można postawić tezę, że wraz z predyspozycjami i systematyczną pracą to właśnie miękkie kompetencje decydują o sukcesie zawodowym.
Biuro Karier PJATK w zakresie swoich kompetencji wspiera swoich studentów i absolwentów w kierunku rozwijania skrzydeł na rynku pracy. Nasz zespół pomoże przygotować CV oraz udzieli wskazówek w zakresie poruszania się na rynku pracy. Wskażemy najlepsze ścieżki dla Twojego potencjalnego rozwoju zawodowego. Omówimy Twoje predyspozycje zawodowe oraz umiejętności interpersonalne abyś mógł/mogła w efektywny sposób wejść na rynek pracy. Pomożemy w procesie tworzenia biznesplanu i koncepcji biznesowych oraz w kierunku pozyskania środków na rozwój przedsiębiorczości.

13 stycznia